Facebook Twitter
goodgameclub.com

BLACKJACK Mẹo để Giành được Nhiều Tiền Hơn

Đăng trên Có Thể 11, 2023 bởi Michael Tyree

Bạn có thể, và sẽ có được một lợi thế sẽ cung cấp cho bạn lợi thế trong việc chơi cho lợi nhuận nhất quán dài hạn, nếu bạn thực hiện nỗ lực cần thiết bằng cách nghiên cứu chiến lược cơ bản, đếm thẻ và thực hiện thành một chiến lược được xác định trước.

Dưới đây là 8 mẹo blackjack để giúp bạn giành chiến thắng

Tìm hiểu chiến lược cơ bản

Theo thống kê, có một hành động hoàn hảo mà người chơi có thể tạo ra, cho tất cả các tay anh ta đã xử lý, chống lại mỗi thẻ lên mà đại lý nắm giữ. Điều này được gọi là chiến lược đơn giản, và tất cả các chiến lược blackjack chiến thắng xuất phát từ nó.

Quản lý tiền của bạn một cách chính xác

Tất cả người chơi Blackjack sẽ mất các hoạt động xấu và vì vậy phải quản lý ngân hàng của họ. Một quy tắc quản lý tiền có hiệu lực là đánh cược với 1% ngân hàng của bạn. Bằng cách ví dụ, trong trường hợp bạn có ngân hàng là 2000 đô la, quy mô đánh bạc của bạn là 1 phần trăm hoặc 20 đô la. Nếu bạn đang chơi lợi thế 1,5% so với nhà, (với chiến lược đếm thẻ

Đó là một sự chắc chắn về mặt toán học mà bạn sẽ đạt được một cuộc chạy thua, vì vậy bạn sẽ cần phải có khả năng vượt qua các khoảng thời gian đó.

Tìm hiểu cách đếm thẻ bằng một hệ thống cụ thể

Hầu hết những người chơi blackjack không vượt ra ngoài kế hoạch cơ bản. Nhưng đối với người chơi nghiêm túc, nó đã được thể hiện về mặt toán học bằng cách đếm thẻ, bạn thực sự có thể nhận được và giữ một lợi thế tích cực so với sòng bạc. Sau đó, bạn có thể giữ một số lượng chạy và tìm ra xác suất của các thẻ Undealt để ra khỏi bộ bài này. Có rất nhiều hệ thống đếm khác nhau và bạn sẽ cần chọn một hệ thống lý tưởng cho bạn. Tuy nhiên, ngay cả một hệ thống rất đơn giản sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế so với sòng bạc.

Ước tính số lượng thực sự

Ngay khi bạn hiểu số lượng chạy, sau đó bạn có thể tính toán số lượng thực sự. Số lượng thực là số lượng chạy chia cho số lượng bài của thẻ Undealt. Số lượng thực sự cung cấp một dấu hiệu tốt hơn nhiều về mức độ tích cực của các thẻ còn lại so với số lượng chạy và chỉ cần được tính toán khi bạn

Muốn thực hiện một hành động, tức là cá cược.

Tìm hiểu cách điều chỉnh kích thước đặt cược của bạn dựa trên số lượng thực sự

Khi số lượng thực sự tăng lên, vì vậy nếu kích thước cược. Khi số lượng thực sự giảm xuống, kích thước đặt cược nên được giảm. Bạn có thể mất nhiều tay hơn sau đó bạn sẽ giành chiến thắng, vì vậy để có thể tạo tiền dài hơn, bạn muốn tăng kích thước đặt cược của mình một khi tỷ lệ cược là thuận lợi. Mẹo này là mẹo để giành chiến thắng lớn trong Blackjack.

Thực hiện với các quy tắc nhà thuận lợi

Các quy tắc của ngôi nhà chỉ ra số tiền bạn có thể mong đợi để giành chiến thắng trong dài hạn. Do đó, bạn cần tìm kiếm các quy tắc nhà tích cực để cung cấp cho bạn một lợi thế bổ sung.

Trạng thái của tâm trí

Nếu bạn thực sự chơi vì tiền, hãy chắc chắn rằng bạn tỉnh táo về tinh thần và đang tập trung hoàn toàn. Đừng chơi khi bạn có một hàng với người phối ngẫu, hoặc đã uống rượu! Bạn muốn được tập trung và sắc nét.

Kỷ luật-Bí quyết thành công

Mẹo đen cuối cùng cho lợi ích lớn hơn là rõ ràng: nếu bạn có một kế hoạch, bạn cần kỷ luật để thực hiện nó một cách vô cảm và gắn bó với nó ngay cả trong thời gian giảm.

Không có kỷ luật để thực hiện kế hoạch của bạn, bạn không có một !.