Facebook Twitter
goodgameclub.com

Thông Tin - Không đặt Cược Mà Không Có Nó

Đăng trên Tháng Tám 10, 2022 bởi Michael Tyree

Thông tin là rất quan trọng.

Trong bao nhiêu trường hợp được áp dụng? Tôi sẽ đoán khá nhiều.

Không có gì nhiều hơn trong chơi game. Rất nhiều người quyết định đặt cược gần như ngẫu nhiên; Họ có thể thích tên của một con ngựa hoặc có một làn đường may mắn trong đường đua của chó hoặc đơn giản là tưởng tượng một cách mù quáng một người chiến thắng. Chỉ cần tất cả thời gian những cá nhân này sẽ mất tổng thể. Để luôn giành chiến thắng, bạn nên có đủ kiến ​​thức.

Lấy cuộc đua ngựa chẳng hạn; Bằng cách tưởng tượng một con ngựa một cách mù quáng không có Insite, bạn có thể tìm thấy chiến thắng không thường xuyên nhưng nhiều khả năng bạn sẽ chọn một kẻ thua cuộc.

Nếu, thay vào đó, bạn nên có một cái nhìn thích hợp về thông tin có sẵn cho bạn, có thể loại bỏ một tỷ lệ lớn những con ngựa đó trong mỗi cuộc đua trước khi bạn bắt đầu.

Cố gắng tập trung vào một số chi tiết sau: loại ngựa, loại tay đua, loại huấn luyện viên, di chuyển, không gian, trọng lượng mà một con ngựa đang mang, trận hòa, chạy mới nhất.

Các nguyên tắc rất giống nhau áp dụng cho tất cả các môn thể thao. Hãy nhìn vào những gì bạn đã cho và bạn sẽ thấy bạn chọn nhiều người chiến thắng hơn.

Thực hành các kỹ thuật này và trong thời gian ngắn, bạn sẽ có khả năng loại bỏ bất kỳ cổ phần không an toàn hoặc không thể xảy ra trong một phút, chỉ để lại một lựa chọn nhỏ những người chiến thắng có thể lựa chọn.

Quyết định nếu bạn tin rằng đặt cược là giá trị tuyệt vời. Ví dụ; Nếu một con ngựa có cơ hội 7/1, bạn có thực sự tin rằng con ngựa này có cơ hội chiến thắng lớn hơn 1 trong 7 không? Nếu có thể đưa ra tuyên bố bảo đảm rằng điều này là đúng thì hãy đặt cược.

Bằng cách đánh giá những gì và những gì không phải là một Vlaue rất tốt đặt cược, bạn nên có khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Đặt cược giá trị là một kỹ thuật tuyệt vời để làm việc; Họ có thể nói với bạn rằng một tỷ lệ cược yêu thích không thực sự an toàn, hoặc người ngoài có nhiều hy vọng hơn các nhà cái đã cho nó tín dụng. Trong mọi trường hợp, bạn có thể đưa ra quyết định khôn ngoan hơn.